Įkurta 2011 metais Eksor teikia teisines paslaugas verslui, valstybės institucijoms bei fiziniams asmenims ir turi nepriekaištingą reputaciją tiek klientų, tiek verslo partnerių tarpe. Specializuojamės komercinės, viešųjų pirkimų, darbo teisės srityse, nuolat tobuliname savo žinias ir užtikriname kokybiškas bei kiekvienam prieinamas paslaugas.

Klientams galime pasiūlyti lankščią, individualaus kliento poreikiams pritaikytą, mažiausias sąnaudas bei geriausią rezultatą užtikrinančią kainodarą. Savo veikloje bendradarbiaujame su visose teisės srityse praktikuojančiais advokatais, notarais, antstoliais, todėl galime greitai ir efektyviai išpildyti bet kokios apimties bei specifikos kliento teisinių paslaugų poreikį.

 • VERSLO STEIGIMAS IR VALDYMAS
 • PREKYBA
 • VIEŠIEJI PIRKIMAI
 • FINANSAI
 • NEKILNOJAMAS TURTAS
 • DARBO SANTYKIAI
 • GINČŲ SPRENDIMAS

 

 

Apie mus

Įkurta 2011 metais Eksor teikia teisines paslaugas verslui, valstybės institucijoms bei fiziniams asmenims ir turi nepriekaištingą reputaciją tiek klientų, tiek verslo partnerių tarpe. Specializuojamės komercinės, viešųjų pirkimų, darbo teisės srityse, nuolat tobuliname savo žinias ir užtikriname kokybiškas bei kiekvienam prieinamas paslaugas.
Klientams galime pasiūlyti lankščią, individualaus kliento poreikiams pritaikytą, mažiausias sąnaudas bei geriausią rezultatą užtikrinančią kainodarą. Savo veikloje bendradarbiaujame su visose teisės srityse praktikuojančiais advokatais, notarais, antstoliais, todėl galime greitai ir efektyviai išpildyti bet kokios apimties bei specifikos kliento teisinių paslaugų poreikį.

 

Veiklos sritys

Verslo steigimas ir valdymas
 • Juridinio asmens steigimas
 • Prekės ženklo registravimas
 • Akcijų pirkimo-pardavimo sutartys
 • Jungtinės veiklos ir bendradarbiavimo sutartys
 • Leidimai ir licencijos
 • Juridinio asmens vidaus dokumentai (nuostatai, reglamentai, taisyklės, įsakymai, prašymai ir kt.)
 • Konsultavimas ir atstovavimas valstybės institucijose bei įstaigose.
Prekyba
 • Sudarytų sutarčių teisinis įvertinimas
 • Pirkimo-pardavimo sutartys
 • Paslaugų teikimo sutartys
 • Konsultacijos sutarčių vykdymo klausimais (pretenzijos, nutraukimas, sutartinė atsakomybė ir kt.)
 • Atstovavimas derybose su verslo partneriais
Viešieji pirkimai
 • Viešųjų pirkimų dokumentų teisinis įvertinimas ir rengimas perkančiosioms organizacijoms
 • Viešųjų pirkimų sutartys
 • Viešųjų pirkimų procedūros (konsultacijos, paskelbimas, atsakymai į pretenzijas bei prašymus, pasiūlymų vertinimas, sutarčių sudarymas ir kt.)
 • Pasiūlymo dokumentų teisinis įvertinimas ir rengimas tiekėjams (kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai, kainos pagrindimo dokumentai, pasiūlymo bei sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai ir kt.)
 • Pretenzijos ir prašymai
 • Atstovavimas derybose su perkančiąja organizacija ar tiekėju
Finansai
 • Veiklos finansavimas (garantijos, užstatai, laidavimas, paskolos, vekseliai, faktoringas ir kt.)
 • Konsultavimas ir atstovavimas finansų institucijose
 • Konsultavimas ir atstovavimas santykiuose su mokesčių administratoriumi
Nekilnojamas turtas
 • Preliminariosios ir pagrindinės nekilnojamo turto nuomos, pirkimo, pardavimo sutartys
 • Rangos (FIDIC) ir subrangos sutartys
 • Statybos darbų techninės priežiūros ir projektavimo sutartys
 • Konsultacijos sutarčių vykdymo klausimais
Darbo santykiai
 • Personalo valdymo dokumentai (pareigybės nuostatai, taisyklės, tvarkos, reglamentai, procedūrų aprašai ir kt.)
 • Darbo sutartys
 • Konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartys
 • Profesinės sąjungos, darbo tarybos
 • Kolektyvinės sutartys
 • Konsultacijos ir atstovavimas darbo santykių klausimais
Ginčų sprendimas
 • Konsultacijos bei atstovavimas viešojo administravimo, sutartinių santykių, viešųjų pirkimų, mokestiniuose, darbo ginčuose.
 • Skolų išieškojimas
 • Procesinių dokumentų rengimas, atstovavimas visų instancijų teismuose.

Kontaktai

UAB „Eksor“
Įmonės kodas: 302663424
Bankas: Citadele bankas
Atsiskaitomoji sąskaita: LT507290000008467514
Tel. Nr. +37061631751

Susisiekite su mumis!